Zamawiając u nas nie płacisz za przesyłkę.

Życie Jezusa

zycie-jezusa-nowe-wydanie-k

 

Książka przedstawia ziemskie losy Jezusa z Nazaretu w oparciu o historyczny opis wydarzeń zawarty w ewangeliach. Autorka z nieprzeciętną sprawnością ukazuje, czasami zdumiewająco, a czasami wstrząsająco, dzieło Chrystusa jako Zbawiciela świata. Czyni to po mistrzowsku, w sposób plastyczny i wielowątkowy. Wszystko to zaś umieszcza na tle ówczesnych realiów panujących na Bliskim Wschodzie.

CENA: 35 zł

Wybrańcy Boga

wybrancy-boga

Dzieje Noego, Abrahama, Mojżesza, Samsona i innych bohaterów biblijnych. To opis ludzkich losów, dramatów i zwycięstw na tle przełomowych wydarzeń w historii narodu wybranego.

CENA: 39 zł

Prorocy i królowie

prorocy-i-krolowieseria-konflikt-wiekow

Oparte na Biblii dzieje starożytnego Izraela od czasów króla Salomona (X w. p.n.e.), aż do okresu tuż po niewoli babilońskiej (V w. p.n.e.). Autorka kładzie nacisk na wielkie, ponadczasowe nauki moralne, ukazane na tle triumfów, upadków i reform narodu wybranego. Nowe tłumaczenie, mapy, ilustracje.

CENA: 28 zł.

Konflikt wieków

konflikt-wiekow

Dzieło poświęcone biblijnej historii zbawienia. Przedstawia wydarzenia epokowe i na ich tle wyjaśnia filozofię historio-zbawczych poczynań Boga wobec ludzkości.

CENA: 22 zł.

Wielki bój – PROMOCJA!

wielki-boj

Ta książka budzi kontrowersje, wprawia w zachwyt, przynosi ulgę. Odsłania kulisy duchowego konfliktu, w centrum którego wszyscy się znajdujemy.

CENA: 15 zł.

Apokalipsa + DVD

apokalipsa-nowe-wydanie

Nowe wydanie jednego z najlepszych opracowań ostatnich lat na temat księgi Apokalipsy. Autor, teolog, historyk i publicysta w oparciu o szeroka bazę źródłową wyjaśnia zawiłą symbolikę przepowiedni apokaliptycznych Nowego Testamentu. Do książki dołączona jest płyta DVD „Końcowe Wydarzenia”. 

CENA: 30 zł.