Adwentyści – (łac. adventus – przyjście) – oczekujemy, podobnie jak apostołowie i wszyscy prawdziwi chrześcijanie, powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, które będzie widoczne, słyszalne i godne Jego wielkiej chwały, po wierny Jego lud.
Dnia Siódmego – wierzymy, że dzień 7 (sobota por. Ewangelia Łukasza 23,50 – 24,1) wskazuje na Boga jako:
1. Stworzyciela świata i człowieka (2 Mojżeszowa 20,10)
2. Zbawiciela ludzkości od grzechów (5 Mojżeszowa 15,15)
3. Boga POWRACAJĄCEGO, który MA ODPOCZYNEK WIECZNY dla wiernych Mu ludzi (List do Hebrajczyków 4,4.9)
Oferuję 1000 zł osobie, która byłaby w stanie udowodnić mi na podstawie tylko Biblii, że powinienem zachowywać niedzielę świętą. Nie ma takiego prawa w Biblii. Czy jesteś gotowy/a podjąć wyzwanie i zmierzyć się z Biblią??
Nagroda ważna dożywotnio – pastor zboru w Jaworznie Mariusz M.