CAŁOŚĆ NABOŻEŃSTWA: 9:30 – 12:00.
Nabożeństwo składa się z dwóch części:
I CZĘŚĆ: 9:30 – 10:50.
Pierwsza część rozpoczyna się o 9:30 i trwa do około 10:50. Głównym punktem pierwszej części nabożeństwa jest studiowanie Biblii w dwóch mniejszych grupach, gdzie każdy ma możliwość zabrać głos i przekazać myśli autora Biblii. Również w tej części jest czas na śpiew ku chwale Boga, modlitwę oraz doświadczenia – głównie związane ze służbą dla innych. Czasami tę część kończymy łańcuchem modlitw, których celem jest podziękowanie Bogu za Jego wielką miłość i powierzeniu Bogu problemów życiowych oraz szczególnych intencji. Dzieci w razie zapotrzebowania również mają swój odrębny czas, gdzie poznają historie biblijne i wykonują wszelkiego rodzaju prace manualne.
II CZĘŚĆ: 11:00 – 12:00.
Druga część nabożeństwa zaczyna się po krótkiej przerwie, około 11:00. Głównym punktem jest Kazanie Słowa Bożego, natomiast często jest poprzedzone mini – kazaniem dla dzieci. Całe nabożeństwo kończy się w okolicach godziny 12:00.