W szczególności chcemy poświęcić się pracy wśród dzieci, z tego względu prowadzimy różne programy bezpłatnie.

Zapraszamy, aby przyjść zobaczyć lub zapisać swoje dziecko.

Organizujemy:

1) Paczki świąteczne dla dzieci (tzw. gwiazdkowa niespodzianka)

2) Kurs „Najwspanialsza podróż” (cykl 12 spotkań nauki o Panu Jezusie)

3) Adwentystyczna drużyna harcerska „Pathfinders” (w tym wyjazd na obóz harcerski)

4) Paczki dla dzieci i rodziców ze zbiórek żywności przy okazji różnych programów

5) Cotygodniowe nauczanie religii (dodatkowo w sobotę w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na Dąbrowie godz. 10.00 – 11.00).

6) Nauczanie religii w ramach systemu szkolnego – zamiast religii w szkołach (trzeba dziecko zgłosić przed nowym rokiem, aby poinformować odpowiednie organy prawne).

7) Uroczystości okolicznościowe np. Dzień dziecka.

Więcej informacji o dokonanych wydarzeń w ostatnim czasie na stronie https://web.facebook.com/adwentyscidzieciom/